Marneros A.

Prof. Dr.med. Prof. h.c.mult. Andreas Marneros, emeritný profesor psychiatrie a psychoterapie, autor mnohých odborných publikácií, mimoriadne sa zaslúžil o dlhodobé sledovania priebehov závažných psychických porúch.