Krátkodobá intenzívna psychoterapia a naliehavé stavy

Príručka pre intenzívnu krátkodobú a emergentnú psychoterapiu

Skladom: 
Skladom
Kategória: 
E-knihy
Zameranie: 
psychoterapia
Väzba: 
e-kniha
Počet strán: 
156
ISBN: 
0
6.20€
       "V tejto príručke chceme zjednodušiť základné pravidlá krátkodobej a emergentnej psychoterapie (ďalej K.E.P.) do tej miery, aby ju aj čitateľ, ktorý nerád číta obvyklé učebnice, považoval za jednoducho a príjemne použiteľnú. Systematicky je rozobraných desať psychogénnych stavov, ktoré najčastejšie prichádzajú na kliniku alebo do súkromnej praxe.
        U každého stavu uvedeného v Časti II. venujeme pozornosť desiatim faktorom. Sú vhodné, aby ich mal človek na pamäti alebo sa na ne zameral vo chvíľkovom rozhovore s pacientom, ako príklad uvádzame jedného s depresiou. Každá z desiatich premenných, u ktorej treba brať zreteľ na dynamické faktory alebo ich zohľadniť v metódach intervencie, je ďalej rozobraná.
         Keďže sme rozobrali desať hlavných stavov, nebude ťažké približne určiť terapiu takých stavov, ktoré v texte nespomíname.
         Rozsiahle teoretické a klinické poznatky uľahčujú používanie tejto publikácie, mala by byť užitočným zdrojom prínosných odkazov pre menej skúsených klinikov. Má hodnotu obzvlášť pre psychiatra, ktorý sa cíti neistý na pohotovostnej klinike, sociálneho pracovníka či klinického psychológa, stojacim zoči voči mnohým problémom, s akými sa denne stretávajú, a to diagnostickými aj terapeutickými."

c. 1983 CPS, Inc.

Vypredané: 
938