Zamyslenia II.

Úvahy, eseje, fragmenty, verše. Sme súčasť Prírody. NašaZem je nepatrná časť Vesmíru. Jej osobitosťou e Život. Dosiaľ sa nenašiel na žiadnej inej planéte. Na našej zemi jestvuje a vyvíja sa už milióny rokov. 

Kategória: 
Knihy
Zameranie: 
neurovedy
Väzba: 
brožovaná väzba
Počet strán: 
160
ISBN: 
978-80-88952-68-8
Šírka: 
250
Výška: 
210
8.70€

Dnešnej spoločnosti sa často vytýka konzumný spôsob života. Každý z jej členov, ako by bol stále viac navádzaný stať sa spotrebiteľom. Využívať všetko, čo mu civilizácia a technický pokrok ponúkajú, bez zreteľa na to, či to skutočne potrebuje a aký to má pre neho a jeho život význam či hodnotu.

Stále častejšie nás zaujíma ""adrenalín"" či vzrušenie z vonkajších podnetov a zážitkov a atále menej sa venujeme vnúternému svetu svojej psychiky. Svetu myšlienok, predstáv, spomienok i želaní. Stále menej rozumieme samým sebe i ľuďom, s ktorými by sme si mali byť blízki. Rozprávame sa s nimi, ale zriedka nachádzame medzi nimi a sebou hlbšie vzájomné pochopenie. Často nám stačí, že o niečom vieme a už sa domnievame, že to poznáme. Domáhame sa práva na slobodu, ale zabúdame na zodpovednosť. Neusilujeme sa o poznanie toho, akými sú život a svet v skutočnosti, ale často nám stačí naše presvedčenie.

Aj o tom sú Zamyslenia. Sú napísané o niečo náročnejším spôsobom, ktorý si vyžaduje, aby im čitateľ venoval viac pozornosti. Nabádajú ho však, aby sa hlbšie zamýšľal nad sebou, svetom i ľudským životom. Zo Zamyslení ... Sme súčasť Prírody. Naša Zem je nepatrná časť Vesmíru. Jej osobitosťou je Život. Dosiaľ sa nenašiel na žiadnej inej planéte. Na našej zemi jestvuje a vyvíja sa už milióny rokov. Často sa považujeme za vrchol tohto vývoja. Život sa však nevyvíjal iba smerom k Človeku. Vznikal a vyvíjal sa ako vetvenie na státisíce či milióny konárov. Značne rozdielnych prejavov života, z ktorých každý si vytváral vlastnú históriu. V jej rámci sa vyvíjal aj rozdielny stupeň schopností dôležitých pre život. Mnohé z týchto schopností sú u iných živočíchov oveľa dokonalejšie, ako u človeka. Najväčší rozdiel medzi človekom a ostatnými živočíchmi je v jeho schopnosti myslenia, vedomia a správania. Tento rozdiel viedol k vytvoreniu dvoch nových svetov, do ktorých preniesol ťažisko svojho životného zamerania: Sveta ľudskej psychiky a sveta vedy, kultúry a civilizácie. Oba umožnili človeku prekročiť hranice Prírody, Zeme, i Vesmíru. Ako jednotlivá bytosť však ostal zajatcom krásnej, ale aj trpkej skúsenosti vlastného života.

Vypredané: 
95