Stabilizačné techniky a EMDR v psychoterapii possttraumatickej stresovej poruchy, Vojtová,Hašto (2)