Štrukturované klinické interview pre DSM-IV, Os II - Poruchy osobnosti (SKID-II)