Terapeutický koncept pre traumatizovaných pacientov s ťažkými poruchami osobnosti - Prehľad integratívneho terapeutického prístupu, Woller (2)