Trauma a posttraumatická stresová porucha,bio-psycho-sociálny prístup - Časť II:Kazuistika, Hašto,Vojtová (2)