Trauma a posttraumatická stresová porucha,bio-psycho-sociálny prístup - Časť I:Teória., Hašto,Vojtová (2)