Workshop Kerstin Uvnäs-Moberg v Brne

Vo vydavateľstve F, Bratislava vyšla kniha Hormón blízkosti; Rola oxytocínu vo vzťahoch od Kerstin Uvnäs-Moberg, vynikajúcej švédskej endokrinologičky, celosvetovo pravdepodobne najkompetentnejšiu znalkyňu v tejto oblasti. Oxytocín hrá významnú rolu pri bondingu, kontakte koža na kožu, nastavuje matku i dieťa na senzitívnu interakciu. Oxytocín je niekedy označovaný ako hormón vzťahovej väzby, lásky, dôvery. Autorka bude 14.4.2018 v Brne viesť celodenný workshop Oxytocín:biologický sprievodca materstvom.

Kerstin Uvnäs-Moberg
Workshop: Oxytocín: biologický sprievodca materstvom - 14.4.2018, Sál Břetislava Bakaly, Žerotínovo náměstí 6, Brno
https://www.asociacepodporyrodiny.cz/kerstin-uvnas-moberg-v-brne/