PREVENCIA SAMOVRÁŽD Príručka pre učiteľov

Príručka je určená predovšetkým učiteľom a ďalším školským pracovníkom. Opisuje dimenzie samovražedného správania, uvádza hlavné ochranné aj rizikové faktory, navrhuje spôsoby práce s rizikovými jedincami.

Kategória: 
E-knihy
Zameranie: 
samovražda
Väzba: 
brožovaná väzba
Počet strán: 
0
ISBN: 
0
Šírka: 
0
Výška: 
21
1.00€

Táto príručka je určená predovšetkým učiteľom a ďalším školským pracovníkom, ako sú členovia školských rád, školskí lekári, zdravotné sestry, sociálni pracovníci a pracovníci školských úradov. Opisuje dimenzie samovražedného správnia mladých a uvádza hlavné ochranné aj rizikové faktory, ktoré stoja v pozadí takého správania. Poskytuje vodítka pre identifikáciu rizikových jedincov a naznačuje spôsoby pomoci. V neposlednom rade sa venuje aj postupom, ktoré sa zameriavajú na spracovanie pokusu o samovraždu alebo dokonanej samovraždy v školskom kolektíve.

Vypredané: 
83