PREVENCIA SAMOVRÁŽD Príručka pre zdravotníckych pracovníkov

Samovražda patrí k závažným problémom verejného zdravotníctva. Schopnosť personálu primárnej zdravotnej starostlivosti zistiť, či je pacient suicidálny, starostlivosť o neho a odoslanie k špecialistovi je dôležitým krokom v prevencii

Kategória: 
E-knihy
Zameranie: 
samovražda
Väzba: 
e-kniha
Počet strán: 
0
ISBN: 
0
Šírka: 
0
Výška: 
21
1.00€

Obsah
Predslov
Samovražda závažnosť problému
Prečo sa sústreďujeme na personál v primárnej zdravotníckej starostlivosti
Samovražda a psychické poruchy
Telesné choroby a samovražda
Samovražda-sociodemografické a environmentálne faktory
Psychický stav suicidálnej osoby
Ako pomôcť suicidálnej osobe
Samovražda - fikcia a skutočnosť
Ako rozpoznať suicidálnu osobu
Ako odhadnúť riziko samovraždy
Ako sa postarať o suicidálnu osobu
Posielanie suicidálnej osoby k špecialistovi
Zdroje pomoci
Čo robiť a čo nerobiť
Záver

Vypredané: 
85