Ako to poviem mojej mame?

Kategória: 
Knihy
Zameranie: 
psychoanalýza
Väzba: 
brožovaná väzba
Počet strán: 
77
ISBN: 
80-88952-38-7
6.87€

Naše superego vzniká hlavne zvnútornením skúseností s interakciou s rodičom/rodičmi či náhradnými rodičmi a ďalšími autoritami. - Je tento náš "vnútorný rodič", ktorý nás sprevádza aj v ďalšom živote prevažne dobroprajný alebo hlavne kritizujúci, či dokonca hlavne sabotujúci (v transakčnej analýze sa hovorí aj o "matke-stige", "otcovi-svini")? Superego utvárané zo silných negatívnych skúseností môže mať deštruktívny vplyv na život človeka. - Autor odkrýva subtílne súvislosti.
"Je trochu ťažké, vyjsť sám so sebou, a predsa je to v zásade to jediné, čo je dôležité." (Goethe) "CENTRUM CENSEO SUPER-EGO ESSE DELENDAM.
Moja hlavná myšlienka smeruje - vonkoncom nie ne-sebecky - k oslobodeniu ľudí, k opätovnému pripusteniu ich individuálnej samosprávy, k oslobodeniu od vždy deštruktívnej, absolutisticky vládnucej, zvnútornenej inštancie, ktorá manipuluje indivíduom prostredníctvom pocitov viny a ktorú zvyčajne nazývame nad-ja." (Zoltán E. Erdély)

Vypredané: 
0