Základy hlbinnej psychológie IV

Polarita duše a jej integrácia podľa C. G. Junga a imaginatívne metódy v psychoterapii.

Kategória: 
Knihy
Zameranie: 
psychoanalýza
psychológia
Väzba: 
pevná väzba
Počet strán: 
251
ISBN: 
80-88952-24-7
Šírka: 
410
Výška: 
210
19.87€

Polarita duše a jej integrácia podľa C. G. Junga a imaginatívne metódy v psychoterapii Poznatky a koncepty pre psychodynamické psychoterapie. Po prvých 3 dieloch Schlegelových Základov hlbinnej psychológie, ktoré vyšli v slovenčine v jednom zväzku (2005), vychádza IV. diel venovaný prínosu C. G. Junga a priekopníkom imaginatívnych metód v psychoterapii. Imagináciu a obrazovú predstavivosť v súčasnosti využívajú už takmer všetky psychoterapeutické smery a často sú súčasťou aj špeciálne vyprofilovaných metód. U nás sú pravdepodobne najrozšírenejšie: meditačné cvičenia v rámci vyššieho stupňa autogénneho tréningu, katatýmne-imaginatívna psychoterapia, EMDR.

OBSAH
Polarita duše a jej integrácia podľa C. G. JUNGA
a imaginatívne metódy v psychoterapii

Kritický prehľad psychológie C. G. JUNGA
so zohľadnením aspektov daseinsanalytického pohľadu M. BOSSA,
antropologickej psychoterapie V. V. GEBSATTELA,
učenia o veľkej skúsenosti Grafa DÜRKEIMA
a doplnený prehľadom takzvaných meditatívnych metód v psychoterapii
podľa C. HAPPICHA, R. DESOILLEA, W. FREDEKINGA
a H. LEUNERA a úvahami o bipolárnej typológii F. RIEMANNA.

Zvláštny dôraz autor kladie na ujasňovanie často viacznačných základných princípov JUNGOVEJ psychológie, takže tento diel privíta aj čitateľ originálnych prác C. G. JUNGA.

Vypredané: 
75