Hranice v nás a vo svete

HRANICE SÚ VŠADE. Ernest Hartmannn chce ukázať, že hranice v našej mysli sa dajú skúmať.

Kategória: 
Knihy
Zameranie: 
psychológia
Väzba: 
brožovaná väzba
Počet strán: 
164
ISBN: 
978-80-88952-82-4
Šírka: 
225
Výška: 
210
10.00€

HRANICE SÚ VŠADE. Či už vnímame svet tam vonku alebo svoj vnútorný svet, vidíme určité oblasti, témy alebo entity a vidíme aj hranice medzi nimi. Oblasti, témy a entity sa detailne skúmajú, no hranice ignorujeme. Čo sa dá na nich skúmať? Hranice chápeme iba ako akési pomyselné čiary. Ernest Hartmannn chce ukázať, že hranice sa dajú skúmať. So svojimi spolupracovníkmi ich už nejaký čas detailne skúma a začal s hranicami v našej mysli.

Hranice v našej mysli môžu byť relatívne pevné alebo relatívne tenké. „Pevné hranice“ znamenajú izoláciu, uchovávanie vecí v osobitných priehradkách, jednoznačné rozlišovanie: čierna verzus biela, dobro verzus zlo, my verzus oni. „Tenké hranice“ znamenajú pravý opak: hranice, ktoré sa dajú ľahko prekročiť, splývanie alebo miešanie, odtiene šedej namiesto čiernej a bielej. Tieto hranice majú taktiež biologický základ v mozgu.

"Ernest znova dokázal, že je jedným z najväčších mysliteľov našich čias. Nielenže rozvinul a kvantifikoval koncepciu pevných a tenkých hraníc, ktoré súvisia s našou osobnosťou, ale zašiel aj ďalej a poukázal na to, aký vplyv majú tieto hranice na naše kolektívne ja – na našu spoločnosť, politiku, zákony, jazyk, vedu, umenie a náboženstvo. Veľmi pútavo píše o tom, ako sa osobné a spoločenské hranice menia vždy, keď sme v ohrození a do istej miery ovplyvňujú i podstatu vojny a mieru v geografickom a globálnom rozmere." – ROBERT HOSS, autor Dream Language; funkcionár a bývalý prezident Medzinárodnej asociácie pre výskum snov; riaditeľ Nadácie Dream Science

"Praktické a súčasne teoretické dielo Hranice: nový pohľad na svet rozširuje obzor – a hranice nášho chápania ľudskej podstaty." – STANLEY KRIPPNER, PH.D., profesor psychológie na Saybrook University, spoluautor knihy Haunted by Combat: Understanding PTSD in War Veterans

"V novej fascinujúcej knihe Ernesta Hartmanna nájdete nielen výsledky jeho originálnej práce o hra- niciach v psychológii, ale môžete i sledovať, aký obrovský vplyv majú na spoločnosť, náboženstvo, politiku i umenie. Po prečítaní jeho knihy možno uveríme, že syntetické chápanie oboch týchto protichodných dimenzií našej existencie nám môže pomôcť lepšie pochopiť ich dynamickú súhru." – KELLY BULKELEY, PH.D., hosťujúci vedec na Graduate Theological Union v Berkeley, Kalifornia; autor Dreaming in the World ́s Religions a The Wondering Brain

"Hartmann vo svojej dôkladnej a fascinujúcej knihe o pevných a tenkých hraniciach odhaľuje dichotómiu, ktorá sa možno vďaka nemu dostane do širšieho povedomia. Príčiny tejto dichotómie nehľadá iba v mozgu, ale i vo filozofii." – GEORGE EMAN VAILLANT, M.D., profesor psychiatrie na Harvard Medical School; autor Spiritual Evolution: A Scientific Defense of Faith; Ego Mechanisms of Defence

O AUTOROVI Ernest Hartmann je bývalým prezidentom Medzinárodnej asociácie pre výskum snov a bol prvým šéfredaktorom jej časopisu Dreaming. Je tiež profesorom psy- chiatrie na Tuftovej Lekárskej Univerzite, riaditeľom Centra pre poruchy spánku v nemocnici v Newton – Wellesley a taktiež sa venuje súkromnej praxi. Je autorom 10 kníh a viac než 300 publikovaných článkov.

Vypredané: 
68