Základy hlbinnej psychológie I,II,III

Brilantný prehľad poznatkov a konceptov pre psychodynamické psychoterapie od vynikajúceho švajčiarskeho psychiatra, psychoanalytika a psychoterapeuta.

Kategória: 
Knihy
Zameranie: 
psychoanalýza
psychológia
Väzba: 
pevná väzba
Počet strán: 
538
ISBN: 
80-88952-20-4
Šírka: 
720
Výška: 
210
20.27€

Jedinečné dielo v slovenčine. Nielen pre odborníkov, aj pre vzdelaných leikov, intelektuálov.

Z obsahu:
Diel I. Teória obrany pri neurózach Čo je hlbinná psychológia? Hystéria a jej liečba podľa J. BREUERA a S. FREUDA , teória komplexu podľa C.G. JUNGA a klasická teória obrany podľa S. FREUDA a A. FREUDOVEJ, daseinsanalytické chápanie podstaty neuróz podľa M. BOSSA

Diel II. Prístup z hľadiska psychológie pudov a potrieb v hlbinnej psychológii Učenie o aktuálnych neurózach podľa FREUDA a jeho ďalší vývoj k teórii orgazmu podľa W. REICHA, príspevok psychoanalýzy k vývinovej psychológii a z toho odvodená psychológia neuróz a perverzií, neurózy ako výsledok určitého pudového konfliktu, interpretácia teórie traumy a obrany z hľadiska psychológie pudov, etologický a neurofyziologický príspevok R. BRUNA k psychoanalýze, neopsychoanalýza H.SCHULTZ-HENCKEHO, analýza osudu podľa L. SZONDIHO.

Diel III. Význam sociálnej frustrácie v hlbinnej psychológii Trauma narodenia podľa O.Ranka a H.G. Grabera, infantilné vzťahové konštelácie (oidipovský komplex atď.) podľa S.Freuda a Ch. Baudoina, narcizmus podľa S. Freuda, K. Horneyovej, W.G. Joffeho a J.J. Sandlera, H. Kohuta, H. Argelandera a O. Kernberga, primárna láska a základná porucha podľa M. Balinta, "od symbiózy k individuácii" podľa M. Mahlerovej a borderline-syndróm, individuálna psychológia podľa A. Adlera a E. Wexberga, individuálne-psychologická analýza životného štýlu, psychológia "my" podľa F. Kunkela, psychosociálne vývinové štádiá podľa E. Eriksona.

Vypredané: 
71