Bezpečná vzťahová väzba

Attachment v tehotenstve a prvých rokoch života.

Kategória: 
Knihy
Zameranie: 
prevencia
psychológia
vzťahová väzba
Väzba: 
brožovaná väzba
Počet strán: 
150
ISBN: 
978-80-88952-67-1
9.99€

Kniha poskytuje rodičom potrebné bezpečie pri citlivom zaobchádzaní so svojím dieťaťom.

Nastávajúci a mladí rodičia majú množstvo otázok:

  • Ako sa stanem dobrou matkou alebo dobrým otcom?
  • Musia byť dobrí rodičia stále prítomní?
  • Detské jasle áno alebo nie?
  • Čo robiť, keď rodičia majú iné potreby ako dieťa?
  • Ako predchádzať rozmaznaniu?
  • Aké hranice potrebuje moje dieťa?
  • Ako zaobchádzať so záchvatmi zlosti dieťaťa?
  • Čo robiť, keď dieťa stále plače a nemôže zaspať?

Táto kniha sprevádza nastávajúcich rodičov počas tehotenstva a v prvom roku života ich dieťaťa. Poskytuje bezpečnú základňu pre vývoj bezpečnej vzťahovej väzby dieťaťa, takže deti budú celý život sebaistejši, budú lepšie znášať záťaž a budú sociálne zdatné.

Z predslovu:
"
Kniha, ktorú držíte v rukách, je významným prínosom k problematike vzťahovej väzby. Je veľkou zásluhou vydavateľa knihy, doc. primára MUDr. Jozefa Hašta, že túto knihu poskytol slovenským psychológom, terapeutom, pedagógom a hlavne rodičom. Táto kniha je veľmi dobrým doplnkom vzácneho diela Dr. Hašta, ktorý ako prvý na Slovensku predstavil problematiku vzťahovej väzby, vo svojom vzácnom diele - Vzťahová väzba - ku koreňom lásky a úzkosti. Táto kniha znamenala a stále znamená výrazný posun v chápaní utvárania väzby medzi dieťaťom a jeho najbližším a prirodzeným prvým partnerom, v ideálnom prípade s jeho biologickou matkou a otcom. Tento vzťah bude základom všetkých ďalších vzťahov a väzieb dieťaťa v celom jeho ďalšom živote. Okrem biologickej základnej potreby pre prežitie, bude tento vzťah najvýznamnejším prostriedkom k socializácii, aby jedinec mohol byť úspešne a hodnotne začlenený do spoločnosti, v ktorej žije.

Najväčší prínos predloženej knihy je v kazuistikách, t.j. prípadových štúdiách. Na konkrétnych príkladoch autor popisuje tak úspešné ako aj neúspešné vzťahové väzby, ich hviezdne hodiny, ako aj ich zlyhanie.

Tieto prípadové štúdie sú najvzácnejším prínosom tejto knihy pre rodičov k výchove svojich detí, je to akási pomôcka k pochopeniu a k praktickému použitiu v situáciách, ktoré sa od narodenia vyskytujú pri komunikácii medzi rodičmi a dieťaťom. Je potrebné zdôrazdniť, že táto vzťahová väzba sa vytvára ešte dávno pred narodením dieťaťa, v prenatálnom období a tieto prenatálne väzby dávajú potom základ pre úspešné alebo menej úspešné vytvorenie vzťahovej väzby pri a po narodení. Táto kniha, ktorú držíte v ruke, je spolu s Haštovým cenným dielom, neoddeliteľnou komplexnou a celistvou súčasťou a neobyčajne cenným a vzácnym príspevkom do klenotnice slovenskej odbornej literatúry. Mala by patriť do knižnice nielen všetkých tých, ktorí sa zaoberajú profesionálne výchovnými a sociálnymi problémami vo výchove a vývine dieťaťa, ale aj do knižníc všetkých rodičov, najneskôr od začiatku gravidity.

Prečítanie tejto knihy dá čitateľovi dobrý základ pre zdravý život jedinca a to jednak z hľadiska biologického, tak aj psychologického a sociálneho. Doktorovi Haštovi patrí veľká vďaka za umožnenie prístupnosti oboch týchto diel na Slovensku."
Prof. Peter G. Fedor-Freybergh, MD., PhD., Dr.h.c.mult. riaditeľ Ústavu prenatálnej a perinatálnej psychológie a medicíny, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

Webové odkazy súvisiace s témou:
www.safe-programm.de Ide o primárnu prevenciu emočných porúch vyvinu. Program je založený na teórii vzťahovej väzby. Autorom programu je K.H.Brisch. Stránka je v nemeckom jazyku.
www.base-babywatching.de Program podpory rozvíjania empatie u detí v škôlkach a školách, pomáha im, aby sa správali menej agresívne, viac prosociálne a menej úzkostne. Stránka je v nemeckom a anglickom jazyku, autor K.H.Brisch.
www.youtube.com/watch?v=nIsCs9_-LP8 Emočné reakcie dojčaťa pri matkinom speve
www.vydavatelstvo-f.sk/f-blog/ Vyjadrenie Doc. MUDr. Jozefa Hašta, PhD. k téme bondingu pre portál zenskekruhy.sk

Vypredané: 
460