Posttraumatická stresová porucha

Kategória: 
Knihy
Väzba: 
brožovaná väzba
Počet strán: 
189
ISBN: 
0
6.00€

Posttraumatická stresová porucha
bio-psycho-sociálne aspekty
EMDR a autogénny tréning pri pretrvávajúcom ohrození

prípadová štúdia

2. doplnené vydanie 

... číta sa od začiatku do konca ako napínavý príbeh.
... napínavá a zaujímavá je nielen psychoterapeutická práca, ale aj jej celé spoločenské pozadie a vplyvy,ktoré na ňu pôsobili.MUDr. Peter Breier,psychiater a psychoterapeut, Aylesbury, Oxford Health NHS Foundation Trust, GB, zakladateľ Ligy za duševné zdravie v SR

... Psychiatrie je více než dvě stě let lékařským odvětvím, které se více než kterékoli jiné musí zabývat mnoha dimenzemi etiologie, průběhu a vyústění nemocí. K základním patří dimenze biologické, psychologické, sociální a v neposlední řadě morální a duchovní. Má-li být psychiatr úspěšným při diagnostice a léčbě duševní poruchy, neměla by žádna z těchto úrovní uniknout jeho pozornosti.
... předkládají kazuistiku...Případ se tak stal veřejnou záležitostí a to nikoli pouze slovenskou, ale v sou časné chvíli již bez nadsázky mezinárodní.
Doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., psychiatr, Univerzita Karlova, Praha, Hradec Králové, zonální reprezentant Světové psychiatrické asociace (WPA) pro země Centrální Evropy v letech 2001–2004

... kasuistika, jež má též dokumentární historický význam ...
Prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc., psychiatr, Univerzita Karlova, Praha

... dôkladná teória liečby posttraumatických porúch a podrobný popis liečby veľmi známeho prípadu, v ktorom sa štátna moc postavila proti obeti trestného činu.
Mgr. Gustáv Matijek, psychológ a psychoterapeut, Bratislava, na rôznych postoch sa angažoval pre občiansku spoločnosť a právny štát

... excelentný je jazyk a spôsob podania. ... pôsobí očisťujúco a uzdravujúco ...
Doc. Ing. Mgr. Peter Tavel, PhD., psychológ a teológ, Univerzita Palackého Olomouc

Terapia psychotraumy ponúkaná v tejto jedinečnej práci sa netýka iba samotnej klientky, ktorej sa postupne darí „obnoviť si svoju tvár“ poznačenú bolesťou, bezmocnosťou a zúfalstvom a v procese sebaúzdravy znovu nachádzať bezpečie, sebavedomie, úsmev. „Prípadom“ v tejto štúdii je aj spoločnosť, jej mentálne stereotypy a usadeniny. Znovuzrodenie dôstojnosti mladej ženy je terapeutickým úspechom. Posilňovanie spoločenskej odolnosti voči sugescii, autoritárstvu a intolerancii je výzvou nie iba pre terapeutov.
Doc. PhDr. Martin Bútora, sociológ, Bratislava, zakladateľ a čestný prezident Inštitútu pre verejné otázky,veľvyslanec SR v USA 1999–2003

Vypredané: 
Vypredané
1