Klinické interview s dieťaťom

Sprievodca vývinom detskej duše. Bio-psycho-sociálny prístup.

Kategória: 
E-knihy
Zameranie: 
psychiatria
Väzba: 
e-kniha
Počet strán: 
259
ISBN: 
80-88952-27-1
13.45€

Táto krásna a prehľadná kniha je tým najlepším sprievodcom detskou dušou a správaním a pomôže vám pochopiť a hodnotiť, ako sa dieťa vo všetkých svojich dimenziách rozvíja.

Greenspan stavia na tradičných prístupoch Anny Freudovej, Eriksona, Mahlerovej, Piageta a ponúka vlastný vývinovo-štrukturalistický prístup. Je to citlivá, systematická a praktická metóda hodnotenia dieťaťa vo všetkých fázach jeho vývinu, ktorá zdôrazňuje individuálne rozdiely. Greenspanov pohľad je kompatibilný so všetkými dôležitými teóriami v tejto oblasti. Vo všetkých svojich objektívnych pozorovaniach zahŕňa kognitívne, psychodynamické, behaviorálne hľadisko a vzťahový aspekt.

""Napriek tomu, že táto kniha je určená predovšetkým detským terapeutom, poznatky o vývine dieťaťa využijú aj tí z nás, ktorí pracujú s dospelými. Jeho skúsenosti sú pôsobivé. Kniha je skvelý manuál a zároveň jeden z najlepších úvodov do teórie mentálneho vývinu dieťaťa. Greenspan sa nadmieru bravúrne zhostil bio-psycho-sociálneho modelu psychiatrie, o ktorom sa veľa hovorí, ale málo sa používa."" Arnold Cooper, M.D., expredseda Americkej psychoanalytickej asociácie Stephen P. Tobin a Dr. Arnold M. Cooper, emeritný profesor psychiatrie, Weill Cornell Medical College, New York

""Greenspanov vývinovo-štrukturalistický prístup je unikátny, pretože sa zameriava na prirodzenú realitu detských zážitkov. Významný prínos tohto prístupu spočíva v tom, že hodnotenie a diagnostiku schopností dieťaťa spracovávať zážitky spája priamo s dynamikou terapeutického vzťahu. Posilňuje tak prirodzený vývin dieťaťa v oblasti poznávania seba a iných ľudí. Greenspanova kniha plná kazuistík, ktoré si vás okamžite získajú, jasne vysvetľuje metódy hodnotenia a liečby a dáva ich do vzájomných súvislostí."" Alan Fogel, Ph.D., Profesor psychológie, University of Utah, Salt Lake City, Utah

""Dr. Greenspan je jedným z popredných odborníkov v oblasti vývinových prístupov k detským poruchám. Tretie vydanie Klinického interview s dieťaťom pokračuje v tejto tradícii. Je to základný zdroj informácií pre terapeutov a vychovávateľov, ktorí sa venujú deťom a ich rodinám."" Barry M. Prizant, Ph.D., CCC-SLP, riaditeľ Detskej komunikačnej služby, externý profesor, Brown University, Centrum pre vývinové štúdie, Cranston, Rhode Island

Vypredané: 
971